O mne.

Najlepšia cesta k úspechu je vaša vlastná, inšpirovaná skúsenosťami úspešných ľudí.

Zlepšovanie sociálnych a komunikačných zručností ma fascinovalo už počas štúdia na univerzite. Sebapoznanie, psychologická analýza a ich uplatnenie v praxi sa stalo mojou záľubou.

Pred viac ako 10 rokmi som začal učiť tanec salsa. Na svojich tanečných kurzoch pomáham párom, jednotlivcom aj skupinám objaviť a rozvíjať komunikačné a líderské zručnosti tancom.

V roku 2016 som spoluzakladal rečnícky klub Toastmasters v Žiline. Do roku 2022 pôsobím vo vedení klubu. Svoje zručnosti som si trénoval na rôznych pozíciach:

  • Viceprezident pre PR,
  • viceprezident pre vzdelávanie,
  • pokladník,
  • prezident.

Získal som veľmi hodnotné skúsenosti v oblasti vedenia ľudí, rečníctva a komunikácie, mentoringu aj koučovania.

Vedenie a manažovanie tímov som si trénoval ako oblastný vedúci (area director) a klubový kouč pre Toastmasters Levice a Toastmasters Nitra.

V marci 2021 som získal z Toastmasters International prestížne ocenenie DTM (Distinguished Toastmaster) ktoré spája líderskú aj rečnícku cestu.

Na ceste za získaním DTM som absolvoval viac ako 50 pripravených rečí. Aktívne som pôsobil viac ako 5 rokov vo vedení klubu Toastmasters Žilina, 2 roky ako klubový kouč, 1 rok ako oblastný vedúci (area director). Organizoval som a podieľal sa na organizácii niekoľkých celoslovenských konferencií.

Som vďačný za príležitosti, ktoré mi ponúklo Toastmasters International. Vďaka tomu som sa utvrdil vo svojom životnom poslaní – pomáhať v sebarozvoji a osobnom raste všetkým, ktorí o to prejavia záujem.

Neustále sa vzdelávam a získavam praktické zručnosti v oblasti osobného rozvoja. Od roku 2021 navštevujem akreditovaný Socioterapeutický výcvik zastrešený Inštitútom psychoterapie a socioterapie.

Čo robím a čím sa zaoberám

Vďaka mentoringu, koučingu a konzultáciám pomáham svojim klientom nachádzať svoju najlepšiu cestu. Výsledkom je autenticita a dosahovanie cieľov v súlade so svojou podstatou.

Na to mi slúžia rôzne nástroje:

  • Osobné konzultácie pre jednotlivcov,
  • tréningy, workshopy a semináre pre skupiny,
  • typológia bioLogic®, ktorá vychádza z využívania autentického správania založeného na poznatkoch neurovedy.

Mentoring, koučing a konzultácie na mieru.

Využite možnosť individuálneho prístupu.

Konzultácia

Individuálne podľa potreby
  • Minimálny časový interval je 30 minút

Vaše záujmy na prvom mieste.

Individuálne konzultácie pomáhajú v nasmerovaní vašich poznatkov a ich využívaniu v reálnych situáciách v bežnom živote. Počas nich je priestor na konkrétne otázky, ktoré sú pre Vás dôležité.

Referencie.

Skúsenosť spraví rozdiel.

“Vyhodnotenie bioLogic® a osobná konzultácia mi otvorili dvere k lepšiemu sebapoznaniu. Teraz už rozumiem svojim silným stránkam a viem ako z nich vyťažiť čo najviac.”

Lenka

“Niekdy som mala pocit ako by som sa správala ako schizofrenik. Vďaka konzultácii a vyhodnoteniu bioLogic® už rozumiem, prečo som sa tak správala. A dokážem lepšie akceptovať seba samú”

Janka

Mentoring posunul moje rečnícke a líderské zručnosti. Viem teraz lepšie vyjadrovať svoje myšlienky a porozumieť iným. Oceňujem Tvoju vysokú schopnosť aktívne počúvať, porozumieť mojim problémom a pomoc s hľadaním riešenia.

Ivan

Kontakt.

Porozprávajme sa.

Máte otázky? Zaujala vás konzultácia? Chcete si dohodnúť termín? Máte pre mňa spätnú väzbu, čo robím dobre alebo odporúčania na zlepšenie? Napíšte mi cez kontaktný formulár.